Jak podnieść sprzedaż w firmie

jak podnieść sprzedaż w firmie?

Jak zmierzyć opłacalność nowego biznesu w zależności od lokalizacji?

Gdzie eksponować produkty aby sprzedaż była maksymalna?

Jak zwiększyć sprzedaż spontaniczną w sklepie internetowym?

Jak ustalić wartość klienta?

Jak wybrać promocję dla klienta aby zwiększyć przychody?

Jaki wpływ na popyt ma obniżenie ceny? Jaka jest optymalna cena produktu?

Jak sprawdzić czy sprzedaż danego produktu jest uzależniona od sprzedaży innych?

Jak obliczyć popyt?

Jaka jest elastyczność cenowa sprzedaży?

W szczególności na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na stronie small-business.com.pl. Z punktu widzenia kierowania przedsiębiorstwem najważniejsza jest właściwa interpretacja faktów wyrażających rzeczywistość, gdyż wszelka decyzja biznesowa ustanawiana jest w konkretnych warunkach i powoduje określone konsekwencje. Konsekwencje prowadzonych zabiegów zależy od tego, na ile znamy zmienność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie przeczuć skutki konkretnych posunięć. Efekty decyzji dotyczących sprzedaży traktujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je starannymi badaniami sytuacji i szukamy rozwiązań najlepszych. W tym zakresie przydatne okazują się metody ilościowe dające sposobność spostrzeć prawidłowości w sondowanych zjawiskach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak podnieść sprzedaż w firmie.

Strona internetowa small-business.com.pl jest zbiorem rozwiązanych zagadnień z zakresu zarządzania z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je relacja problemu, następnie zademonstrowana jest adekwatna metoda rozwiązania go i podana wykładnia wygenerowanego wyniku. Zaprezentowane przypadki powinny zainteresować właścicieli firm, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak podnieść sprzedaż w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *