Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego

W poniższym przykładzie zostaną obliczone raty kredytu hipotecznego przy założeniu:

– rat stałych,

– rat malejących.

Kredyt hipoteczny jest udzielany na kwotę 200.000 zł przy oprocentowaniu rocznym 7%. Spłata kredytu jest przewidziana przez 30 lat. Dodatkowe pytania na jakie należy udzielić odpowiedzi to:

Ile wynoszą poszczególne raty spłaty kredytu?

Ile wynosi suma płatności?

ile wynosi suma odsetek?

Jak wygląda harmonogram spłaty kredytu?

Rata stała

Poniższa tabela przedstawia sposób na obliczenie rat stałych kredytu hipotecznego. W tym celu należy użyć funkcji PMT dostępnej w Excelu

01 kredyt hipoteczny raty stałe

W komórce B3 wpisano kwotę kredytu, w komórce B4 stopę oprocentowania w skali roku, w komórce B5 czas spłaty kredytu w latach. Obliczenie raty kredytu przy ratach stałych dokonano w komórce B7. W tym celu należy w funkcjach Excela znaleźć funkcje PMT. Po kliknięciu powinno wyskoczyć okno dialogowe, które należy wypełnić w następujący sposób:

02 funkcja PMT

W polu „Stopa” należy wpisać oprocentowanie miesięczne. W tym celu oprocentowanie roczne należy podzielić przez 12. W tym polu wpisano B4/12. W polu „Liczba_rat” należy wpisać ilość miesięcznych rat, przez które kredyt hipoteczny będzie spłacany – należy pomnożyć wartość z komórki B5 przez 12. W polu „Wa” należy wpisać kwotę kredytu. Jeśli zaznaczymy komórkę B3 to wynik będzie ujemny. Jeśli przed zaznaczeniem komórki B3 dopiszemy „minus” to wynik będzie dodatni. W tym przypadku wpisano -B3. Po kliknięciu w OK, w komórce B7 Excel podał wynik równy 1.330,60 zł. Jest to wartość raty kredytu hipotecznego przy równych ratach. Aby policzyć sumę spłat należy tą komórkę pomnożyć przez 360 (czyli ilość miesięcy na które kredyt został udzielony). Obliczenia te dokonano w komórce B9. Jak widać, pożyczając od banku 200.000 zł należy oddać 479.017,60 zł, z czego 279.017,60 zł to część odsetkowa (komórka B10 w której wpisano =B9-B3).

Rata malejąca

Rata malejąca charakteryzuje się tym iż część kapitałowa dla całego okresu spłaty kredytu hipotecznego jest taka sama, natomiast różnica jest w części odsetkowej. W związku z tym rata kredytu będzie różna dla każdego z 360 miesięcy i będzie maleć przez cały okres spłaty kredytu. Aby to obliczyć należy przygotować tabelę tak jak na rysunku poniżej.

03 kredyt hipoteczny raty malejące

W komórce E3 policzono ilość miesięcy, przez które należy spłacić kredyt hipoteczny. W komórce tej wpisano =B5*12. W komórce E4 policzono część kapitałową raty dzieląc kwotę kredytu przez ilość miesięcy. W komórce tej wpisano =B3/E3. Wynika z tego, iż część kapitałowa wynosi 555,56 zł. W kolumnie F wpisano po kolei miesiące spłaty kredytu od 1 do 360 (wiersze 24-360 zostały ukryte). W kolumnie G będzie wpisana część kapitałowa obliczona już w komórce E4. W związku z tym w komórce G3 wpisano =$E$4. Znak dolara $ blokuje komórkę dane co pozwala w łatwy sposób skopiować komórce G3 do G4; G5 itd. aż do wszystkich 360 miesięcy. W kolumnie H wyliczono kwotę pozostałą do spłaty po zapłaceniu kolejnej raty. W komórce H3 wpisano =B3-G3. W komórce H4 wpisano =H3-G4 i tą komórkę należy przekopiować dla pozostałych miesięcy spłaty kredytu. W kolumnie I wstawiono miesięczną stopę procentową dzieląc 7% przez 12. Kolumna J to obliczenie części odsetkowej raty kredytu hipotecznego. W komórce J3 wpisano =B3*I3. W komórce J4 wpisano =H3*I4 i tą właśnie komórkę należy przekopiować do pozostałych w kolumnie J. W kolumnie K wyliczono ratę spłaty kredytu sumując część kapitałową i część odsetkową. W komórce K3 wpisano =G3+J3; w komórce K4 wpisano =G4+J4. Funkcje w komórek G4:K4 należy przekopiować do pozostałych komórek dla wszystkich 360 miesięcy. Wyniki przedstawiają się następująco:

04 kredyt hipoteczny wyniki

Dla ułatwienia przekazu ukryto wiersze 16:358. W ten sposób mamy obliczony harmonogram spłat kredytu hipotecznego z ratą malejącą. Aby obliczyć sumę rat do spłaty i część odsetkową należy w komórkach J364 i K364 wpisać sumy dla kolumn J i K. Jak widać w komórce K364 suma do spłaty wynosi 410.583,33 zł z czego część odsetkowa to 210.583,33 zł. W tym momencie wyraźnie widać różnice pomiędzy kredytem hipotecznym z ratą stałą a malejącą. Pożyczając 200 tys. zł, przy racie stałej należy oddać 479.017,80 zł (komórka B9) a przy racie malejącej 410.583,33 zł (komórka K364). Choć raty stałe są wygodniejsze do spłaty na początku okresu to kredyt jest droższy o 68.434,46 zł od spłaty w ratach malejących.

Jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny to poniższa tabela przedstawia ich aktualny ranking wg Comperia.pl

 

One Reply to “Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego”

  1. Brakuje jednej informacji, mianowicie – gdzie należy używać zaokrągleń. Jeśli mamy ratę stałą i wyliczymy funkcją pmt wysokość raty, funkcją ipmt odsetki, a funkcją ppmt ratę kapitałową, to suma odsetek i raty kapitałowej – liczonych z dwiema cyframi po przecinku – często nie da w wyniku wysokości raty. Różnica wyniesie 1 grosz, co oczywiście jest nieistotne przy szacowaniu, ile nas kredyt kosztuje, ma natomiast znaczenie, gdy chodzi o dokumenty formalne (np. odsetki wliczamy sobie w koszty). To samo będzie się działo przy wyliczaniu rat malejących. Pytanie moje: gdzie należy zaokrąglać, by być w zgodzie z przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *