Herbaciarnia – sprzedaż uzależniona od ekspozycji

Herbaciarnia – sprzedaż uzależniona od ekspozycji

Przedsiębiorca prowadzi herbaciarnię w której na miejscu można napić się specjalnie przyrządzonych herbat a także kupić paczkę herbaty do domu. Częstym problemem przed którym stoi jest odpowiednia ekspozycja herbat tak aby zmaksymalizować zysk. Herbata, choć smaczna i z dobrą marżą dla firmy, ustawiona w miejscu mało widocznym może nie przynieść takich dochodów jak jej ekspozycja w innym miejscu.

Czy ekspozycja produktu ma wpływ na sprzedaż?

Właściciel chce wiedzieć, czy umieszczenie konkretnej herbaty na regale wpłynie na sprzedaż. A bardziej konkretnie, czy ma w ogóle znaczenie umieszczanie herbaty na początku, na końcu albo w środku regału?

W tym celu dokonano obserwacji sprzedaży w dwunastu tygodniach danego rodzaju herbaty. W 5 tygodniach herbata została umieszczona na początku, w 4 tygodniach na końcu, a w 3 tygodniach w środku regału. Czy dane te wskazują na znaczący wpływ lokalizacji herbaty na jej sprzedaż? Zakładany że w tych 12 tygodniach nie odnotowano sezonowości i sprzedaż ogólna w herbaciarni była na podobnym poziomie.

01

 

Takie założenie pozwala nam skorzystać z jednoczynnikowej analizy wariancji, ponieważ wierzymy, że na wielkość sprzedaży wpływa najwyżej jeden czynnik (umieszczenie herbaty na regale sklepowym).

Badanie wpływu ekspozycji na sprzedaż

Aby przeprowadzić analizę danych, musimy skorzystać z Excela. W tym celu wybieramy z menu Narzędzia polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji, jednoczynnikowa i po kliknięciu  przycisku OK. wypełniamy okno dialogowe tak jak na rysunku:

 

02

 

Dane zakresu wejściowego, łącznie z nazwami, podane są w komórkach B2:D7

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera nazwy (przód, tył, środek).

Zaznaczamy opcję Grupowanie według kolumn, ponieważ dane są umieszczone w kolumnach.

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego (miejsce w którym mają zostać wyświetlone wyniki) wskazujemy komórkę F2

Podana wartość alfa nie jest istotna dla naszego przykładu i możemy użyć standardowej.

Interpretacja wyników sprzedaży

03

 

W komórkach I6:I8 widzimy, że średnia sprzedaż zależy od lokalizacji danej herbaty na regale. Gdy herbata jest wystawiona na początku średnia sprzedaż wynosi 37 paczek: gdy herbata jest wystawiona na końcu średnia sprzedaż wynosi 34,75 paczek: a gdy herbata jest wystawiona w środku regału sklepowego średnia sprzedaż wynosi 38,66 paczek. Ponieważ wartość p wynosi 0,093965 (komórka K13), czyli jest mniejsza niż 0,15, możemy uznać, że policzone wartości średnie są znacząco różne a tym samym jest zasadnicza różnica w sprzedaży w zależności od ekspozycji herbaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *