Firma z rynku forex – podział budżetu reklamowego na AdWords i sieć afiliacyjną

Firma z rynku forex – podział budżetu reklamowego na AdWords i sieć afiliacyjną

Firma udostępniająca klientom indywidualnym platformę inwestycyjną na rynku forex chciałaby zoptymalizować wydatki reklamowe. Do tej pory tygodniowo przeznaczała od 20 do 60 tys zł na reklamę. Firma reklamowała się za pośrednictwem programu Google AdWords i sieci afiliacyjnej (sieć afiliacyjna – firma skupiająca dużą ilość witryn internetowych przeprowadzających kampanie reklamowe z rozliczeniu za efekt). W zależności od rozdziału budżetu na te dwa kanały komunikacji osiągała różne wyniki. Firmie zależy na jak największej ilości kontaktów potencjalnych klientów z biurem sprzedaży czy to poprzez formularz kontaktowy na stronie www czy też telefonicznie.

Poniższa tabela pokazuje tygodniowe wyniki kontaktów potencjalnych klientów z biurem sprzedaży.

01

W kolumnie B są przedstawione kwoty przeznaczone na reklamę w sieci afiliacyjnej. W wierszu 2 umieszczone zostały wydatki na Google AdWords. I tak na przykład przy wydatkach na Google AdWords w wysokości 20 tys tygodniowo i wydatkach na sieć afiliacyjną w wysokości 10 tys tygodniowo z firmą skontaktowało się 38, 39 i 37 osób w trzech tygodniach.

Podział budżetu reklamowego

Firmę z rynku forex interesuje czy zmiana wydatków na google adwords i sieć afiliacyjną wpływa na ilość kontaktów? Czy można ustalić, czy wydatki na te dwa kanały są od siebie zależne?

Ponieważ firma dysponuje więcej niż jedną obserwacją dla każdej kombinacji czynników w wierszu i kolumnie, tzn. dla każdego wydatku w google Adwords i sieci afiliacyjnej mamy wyniki z trzech tygodni, pozwala to skorzystać z dwuczynnikowej analizy wariancji z powtórzeniami. Excel wymaga również, aby dysponować dokładnie taką samą liczbą obserwacji dla każdej kombinacji adwords i sieci afiliacyjnej. Gdybyśmy mieli wynik tylko z jednego tygodnia dla każdej kombinacji wydatków tych dwóch kanałów komunikacji to trzeba byłoby wykorzystać dwuczynnikową analizę wariancji bez powtórzeń.

Stopień oddziaływania na sprzedaż

Oprócz sprawdzania znaczenia wydatków adwords i sieć afiliacyjną na ilość kontaktów potencjalnych klientów z firmą, można również zbadać stopień wzajemnego odziaływania tych czynników na siebie. Dla przykładu, jeśli chcemy ustalić wpływ adwords i sieci afiliacyjnej na ilość kontaktów, istnienie wzajemnego oddziaływania adwords i afiliacji oznacza, że wpływ adwords zależy od wysokości wydatków na sieć afiliacyjną. Brak takiego oddziaływania oznacza z kolei, iż fakt zmiany wydatków na adwords nie zależy od wysokości wydatków na sieć afiliacyjną.

Aby odpowiedzieć na pytania firmy należy z menu „narzędzia” wybrać polecenie „analiza danych”. W oknie dialogowym, które się pojawi należy wybrać „analiza wariancji: dwuczynnikowa z powtórzeniami”

02

Zakres wejściowy danych, razem z etykietami, to komórki B2:E11

W polu „wiersze w próbie” należy podać 3, ponieważ mamy trzy dane dla każdego z kombinacji wydatków na adwords i afiliacje.

Lewy górny róg zakresu wyjściowego wypada w komórce G3

Jedynym ważnym fragmentem danych wyjściowych jest tabela analizy wariancji z komórek G31:M38. Wyższe tabele to część statystyki opisowej, z której w tym przykładzie nie znajdziemy odpowiedzi na nurtujące pytania firmy.

03

Aby dowiedzieć się czy zmiana danego czynnika jest znacząca na ilość kontaktów potencjalnych klientów z firmą należy spojrzeć na wartość p przedstawioną w komórkach L33:L35. Jeśli wartość p jest mniejsza od 0,15 to znaczy, iż dany czynnik ma znaczący wpływ na wynik. W naszym przypadku oba czynniki, wydatki na adwords i na afiliacje, są znaczące ponieważ wartość p dla obu nich są mniejsze od 0,15. Dla sieci afiliacyjne wynosi on 7,19E-07 (komórka L33) a dla wydatków w adwords 1,55E-14 (komórka L34). Ważną informacją jest również wartość p dla wzajemnego oddziaływania poszczególnych wydatków umieszczona w komórce L35. Wartość p równa 0,00004, czyli mniejsza niż 0,15 oznacza, iż jest silny wpływ wydatków na adwords na wydatki z sieci afiliacyjnej, co w naszym przykładzie jest zrozumiałe ze wzg na ograniczony budżet i możliwość reklamy tylko w tych dwóch kanałach komunikacji.

Optymalny budżet na reklamę

Aby wybrać optymalny budżet na reklamę przy maksymalizacji kontaktów potencjalnych klientów z firmą należy spojrzeć na wyniki z analizy umieszczone powyżej tabelki którą analizowaliśmy.

04

Dla każdej kombinacji wydatków na te dwa kanały komunikacji zostały podane suma, średnia i wariancja. Nas najbardziej interesuje średnia, która dla kombinacji wydatków 30 tys zł na google adwords i 20 tys zł na sieć afiliacyjną wynosi 46 (komórka J15) a co za tym idzie aby zmaksymalizować ilość kontaktów potencjalnych klientów wystarczy na kampanię przeznaczyć 50 tys zł – 10 tys zł oszczędzamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *