Elastyczność cenowa popytu na przykładzie biletów do teatru

Elastyczność cenowa popytu na przykładzie biletów do teatru

Właściciel teatru zastanawia się czy cena biletu jaką ustalił jest optymalna ze względu na przychód teatru. Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono promocję  polegającą na obniżeniu ceny jednostkowej biletu z 90 zł na 70 zł. Dzięki temu zabiegowi ilość sprzedanych biletów na przedstawienie wzrosła z 50 do 65. Właściciel teatru chciałby wiedzieć czy nadal ma obniżać cenę biletu tak aby maksymalizować sprzedaż. W tym celu należy obliczyć elastyczność cenową popytu. Rysunek poniżej przedstawia dane potrzebne do tego typu analizy

01

W komórce C3 jest podana cena biletu na przedstawienie przed obniżką. Odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczona jest w komórce D3. Cena po obniżce podana jest w komórce C4 a średnia ilość sprzedaży w D4.

Elastyczność cenowa popytu

Aby obliczyć elastyczność cenową popytu należy obliczyć o ile procentowo spadła cena sprzedaży. W komórce C6 wstawiono funkcję =(C4/C3)-1 która ma obliczyć procentowy spadek ceny biletu. W komórce D6 obliczono procentowy wzrost ilości sprzedanych biletów. W komórce tej wstawiono funkcję =(D4/D3)-1.

Elastyczność cenową popytu wyliczono w komórce D9, korzystając z równania =-D6/C6, czyli zmianę popytu podzielono przez zmianę ceny. Znak (-) we wzorze stosuje się w celu uniknięcia wyniku ujemnego, który wynika z odwrotnej zależności między ceną a wielkością popytu.

Wyróżnia się kilka rodzajów popytu ze względu na jego elastyczność cenową:

– proporcjonalny, gdy procentowa zmiana popytu jest taka sama jak procentowa zmiana ceny Ec=1

– elastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest większa od procentowej zmiany ceny Ec > 1

– nieelastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny 0< Ec <1

– całkowicie nieelastyczny(sztywny), gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny dobra. Ec=0

Wyniki

W przypadku teatru cenowa elastyczność popytu wyniosła 1,35 co oznacza, iż spadek ceny o 10% powoduje wzrost ilości sprzedaży o 13,5%. Wnioskując, właściciel teatru, w celu maksymalizacji sprzedaży może nadal obniżać cenę biletu.

Jeśli właściciel chciałaby maksymalizować zysk to w analizie powinien także wziąć pod uwagę koszt i zysk z pojedynczego biletu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *