Dystrybutor opon samochodowych – maksymalizacja zysku w zależności od ceny detalicznej produktu

Maksymalizacja zysku w zależności od ceny detalicznej produktu

Firma zajmująca się sprowadzaniem do Polski i dystrybucją opon samochodowych chciałaby maksymalizować zysk ze sprzedaży. W tym celu przeprowadzono test polegający na obniżeniu ceny jednostkowej opony o 10% w wybranych 12 z 250 współpracujących sklepach. Wyniki testu można przeczytać pod tym linkiem.

Z testu wynika, iż cena opony ma znaczący wpływ na ilość sprzedaży. Właściciel firmy chciałby wiedzieć jaka jest optymalna cena opony maksymalizująca sprzedaż. Dane potrzebne do analizy przedstawia rysunek poniżej.

01

Z eksperymentu przeprowadzonego wcześniej wynika iż przy cenie 150 zł średnia ilość sprzedaży wynosi 49,8 szt. na pojedynczy sklep. Przy obniżce ceny do 135 zł średnia ilość sprzedaży opon wyniosła 54,9 szt. na sklep. Z danych tych wynika, iż obniżka ceny opony zwiększa ilość sprzedaży. Właściciel firmy chciałby wiedzieć czy w dalszym ciągu ma obniżać cenę opony samochodowej aby maksymalizować zysk ze sprzedaży. W tym celu należy skorzysta z dodatku „solver” znajdującego się w Excelu, w karcie „dane” w menu „analiza”.

Przygotowanie danych do maksymalizacji zysku

Wszelkie dane potrzebne do analizy przygotowano tak jak to widać na rysunku poniżej. Cena i odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczone zostały w komórce B2:C4. Koszt jednostkowy został umieszczony w komórce C9 i wynosi wg firmy 80 zł. Pierwszym krokiem jest wyliczenie krzywej sprzedaży. Najłatwiejszym sposobem jest wstawienie wykresu gdzie na osi poziomej będą pokazane ceny a na osi pionowej odpowiadające im średnie ilości sprzedaży.

02

Klikając na wykres pokazuje nam się dedykowane menu na wykresu: układ i formatowanie. Na karcie „układ” szukamy funkcji „linia trendu”, klikamy na linie trendu liniową i zaznaczamy opcję „wyświetl równanie na wykresie”.

03

Powinniśmy uzyskać równanie tak jak na rysunku poniżej.

04

Jak widać krzywa sprzedaży przedstawia się równaniem y=-0,3444x+101,42, co oznacza iż sprzedaż wynosi -0,3444 pomnożone przez cenę i dodanie 101,42. Aby przejść do analizy ceny jednostkowej maksymalizującej zysk dane przygotowano w następujący sposób:

05

W komórce C8 podano przykładową cenę. Ponieważ ostatnia ceną po jakiej firma sprzedawała opony wyniosła 135 zł to właśnie tą kwotę wpisano w komórkę C8.

W komórce C9 wpisano koszt jednostkowy wynoszący 80 zł.

Komórka C11 to średnia sprzedaż w pojedynczym sklepie. Wyliczono ją ze wzoru otrzymanego z wykresu i wpisano =-0,3444*C8+101,42.

W komórce C13 obliczono zysk, czyli od ceny jednostkowej odjęto koszt jednostkowy i to pomnożono przez średnią sprzedaż. W tym przypadku jest to =C11*(C8-C9).

Maksymalizacja zysku

Na karcie „dane”, w menu „analiza”, należy kliknąć w „solver”. Okno dialogowe powinno się wypełnić w następujący sposób:

06

Ustaw cel – komórka C13 a poniżej zaznaczamy opcję „max” ponieważ naszym celem jest maksymalizacja zysku.

Przez zmienianie komórek zmiennych – komórka z ceną czyli C8 – nasz zysk będzie zależał od ceny.

Na tym etapie analizy nie potrzebujemy zaznaczać już niczego innego. Klikamy ROZWIĄŻ, później OK i powinny nam się pokazać wyniki takie jak na rysunku poniżej.

07

Cena opony, która będzie maksymalizować zysk powinna wynieść 187 zł (komórka C8), średnia ilość sprzedaży w sklepie powinna wynieść ok 37 szt tygodniowo (komórka C11) a zysk dla dystrybutora opon wyniesie 3 961 zł (komórka C13).

Zysk z zależności od ceny

Zysk dystrybutora w zależności od ceny przedstawiony jest na wykresie poniżej. Jak widać zysk (oś pionowa) jest najwyższy przy cenie 187 zł.

08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *