Czy zapłacić za drukarkę 11.000 PLN dzisiaj czy lepiej po 2.800 PLN rocznie przez 5 lat?

Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest ustalenie wartości rocznych wpłat po 2.800 PLN. Załóżmy że koszt kapitału wynosi 4,5% rocznie (jest równy inflacji). Aby odpowiedzieć na to pytanie przedsiębiorca powinien skorzystać z funkcji PV w excelu.

Funkcja PV zwraca wartość w dzisiejszych pieniądzach serię przyszłych płatności dokonywanych w regularnych okresach, w jednakowej kwocie i przy stałej stopie procentowej. Strumień przepływów pieniężnych mających zawsze postać tego samego wydatku nosi nazwę renty i zakładając, że w każdym okresie stopa procentowa jest taka sama, wartość takiej renty można obliczyć za pomocą funkcji PV. Oto jak wygląda składnia tej funkcji:
PV (stopa; liczba rat; [rata]; [wp]; [typ])
Stopa – stopa procentowa w trakcie wszystkich okresów. Jeśli pożyczamy pieniądze na 6% rocznie i okres wynosi jeden rok, to stopa jest równa 0,06. Jeśli okresem jest miesiąc, to stopa wynosi 0,06/12, czyli 0,005.
Liczba rat – liczba okresów, w których następują przepływy. W tym konkretnym przykładzie liczba ta wynosi 5. Gdyby raty miały być płacone co miesiąc przez 5 lat, to liczba rat wynosiłaby 60. Stopa musi być zawsze odniesiona do liczby rat. Jeśli liczba rat jest podana w okresach miesięcznych to stopa procentowa również musi być stopą miesięczną.
Rata to płatność dokonywana w każdym okresie. W naszym przykładzie rata wynosi 2.800 zł. Płatność jest liczbą dodatnią, podczas gdy pieniądze otrzymywane są liczbą ujemną.
WP to poziom finansowy jaki chcemy uzyskać po dokonaniu ostatniej wpłaty. W tym przykładzie WP wynosi 0. Gdybyśmy chcieli, aby poziom finansowy po ostatniej wpłacie wynosił 5.000 PLN, wartość WP musiałaby być równa 5.000 PLN. Jeśli ten argument jest pominięty to funkcja zakłada, że ma on wartość 0.


Typ może być liczbą 0 lub 1. Typ wskazuje moment dokonywania płatności. Jeśli argument ten jest pominięty, funkcja przyjmuje, że ma on wartość 0 i płatności mają miejsce na koniec każdego okresu. Jeśli typ ma wartość 1, płatności mają miejsce na początku każdego okresu.


W komórce C1, w tym przypadku, należy wpisać roczną stopę inflacji. Ponieważ firma pożycza pieniądze i umawia się na stałą ratę to nie interesuje nas stopa procentowa na jaką jest pożyczka ale interesuje ile 2.800 PLN za rok, dwa, trzy… jest warte dzisiaj.
W komórce C2 to rata jaką przedsiębiorca będzie płacił rocznie.
W komórce C3 podana jest ilość rat.
W komórce C6 dokonano obliczeń na podstawie funkcji PV. Wynik to 10.093,37 PLN (minus oznacza, że dla przedsiębiorcy jest to wydatek). Ponieważ wynik wyszedł niższy niż 11.000 PLN płacone dzisiaj aby podjąć optymalną decyzję (minimalizacja kosztu) należy kupić drukarkę na raty. Dzięki temu przedsiębiorca zaoszczędzi 907 PLN nominalnie na dzień dzisiejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *