Czarna lista barier 2013

Konfederacja Lewiatan skupiająca w związkach regionalnych i branżowych ponad 3750 firm zatrudniających w sumie ponad 700 tys opublikowała raport pt „Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013”. W raporcie są opisane m.in. bariery ogólnogospodarcze utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, bariery  podatkowe czy też bariery branżowe.

Z raportu wynika, iż polskie przedsiębiorstwa nie dysponują takimi kapitałami, technologiami i sieciami zbytu jak ich konkurenci z Europy zachodniej. Jeżeli chcemy zatem, aby nasze firmy szybciej akumulowały kapitał i więcej inwestowały, aby się modernizowały i rozwijały, to musimy im stworzyć warunki lepsze niż w krajach od nas bogatszych. Nie powinno więc dziwić, że polscy przedsiębiorcy są krytyczni wobec dokonań rządu, mimo że wprowadza pewne ułatwienia. Dostrzegają zmiany, ale ich tempo oceniają jako niezadowalające.

Zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i jakość otoczenia biznesu, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. A do tego niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi.

Nadmierne obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności związane z zatrudnianiem pracowników i wypełnianiem obowiązków podatkowych.

 

Szczegółowy raport można pobrać pod tym adresem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *