Badanie jakości średniej wagi proszku do pieczenia

Badanie jakości średniej wagi proszku do pieczenia

Firma wytwarza produkty do wyrobu ciasta i sprzedaje je do sklepów spożywczych. Jednym z podstawowych produktów jest proszek do pieczenia ciasta sprzedawany w opakowaniach po 70g. W celu zbadania jakości prawidłowej wagi zważono 100 opakowań. Fragment wyników ważenia podano poniżej. Przedsiębiorca chciałby wiedzieć czy na podstawie tych wyników można przyjąć, iż cała partia proszku do pieczenia jest prawidłowo zapakowana i każde z opakowań waży 70g.

01

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy zbadać czy średnia waga proszku do pieczenia z tej analizy mieści się w przedziale dopuszczalnym. Innymi słowy czy średnia waga proszku do pieczenia mieści się pomiędzy krytyczną wagą dolną a krytyczną wagą górną.

Przystępujemy do analizy jakości

W komórce F3 wyliczono średnią wagę proszku do pieczenia. Komórka F5 to odchylenie standardowe, które można policzyć w Excelu za pomocą funkcji ODCH.STANDARD.PRÓBK. klikając tą funkcję w Liczba_1 zaznaczmy zakres wyników wagi proszku do pieczenia.

02

Komórka F6 to prawdopodobieństwo z jakim przedsiębiorca chce oszacować wyniki analizy. W tym przypadku jest to 95%. Komórka G6 to prawdopodobieństwo, iż waga proszku do prania przekroczy wartość krytyczną i równa się =1-F6 = 0,05. Komórka F7 to ilość przeprowadzonych ważeń i w tej analizie równa się 100. Komórka F8 to pierwiastek z ilości przeprowadzonych ważeń, potrzebny do oszacowania dolnej i górnej krytycznej wagi proszku do pieczenia.

Aby wyliczyć krytyczną dolną wagę proszku do pieczenia należy użyć funkcji „rozkład normalny odwrotny” dostępnej w Excelu w menu „narzędzia główne” na karcie ze wszystkimi funkcjami. Należy znaleźć rozkł.normalny.odwr i kliknąć ok. Okno dialogowe wypełniamy w następujący sposób:

03

Prawdopodobieństwo – to komórka G6 podzielona przez 2. Wynika to z tego iż wyniki ważenia może być mniejszy od wartości krytycznej bądź większy. Jeśli przedsiębiorca chce oszacować wynik z 95% prawdopodobieństwem to znaczy, że jest 5% szans na to iż waga proszku do pieczenia nie jest prawidłowa. A w związku z tym przyjmujemy że może przekroczyć dolną wagę krytyczną o 2,5% a także górną o 2,5% (łącznie 5% szans na nieprawidłową wagę proszku do pieczenia).

Średnia – jest to średnia zakładana przez analizą i równa się 70g.

Odchylenie_stand to komórka F5 podzielona przez F8.

W podobny sposób obliczamy górną krytyczną wagę proszku do pieczenia.

04

Pradopodobieństwo – to 1-G6/2, czyli 0,975

Średnia to 70

Odchylenie_stand to F5/F8

Wyniki analizy jakości

Wyniki analizy przedstawia tabela poniżej

05

Ponieważ średnia waga proszku do prania (komórka F3) wynosi 70,003g i mieści się pomiędzy dolną krytyczną wagą (komórka F10) a górną krytyczną wagą (komórka F11) należy przyjść, że średnia waga całej partii proszku do pieczenia wynosi 70g.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *