Badanie jakości – średnia waga proszku do prania

Badanie jakości – średnia waga proszku do prania

Jednym z produktów producenta chemii gospodarczej jest proszek do prania sprzedawany w opakowaniach po 2,4 kg. W celu zbadani prawidłowej wagi opakowania zważono 100 produktów. Właściciel firmy chciałby wiedzieć czy na podstawie tych wyników można przyjąć, iż cała partia proszku do prania ma odpowiednią wagę. Tabela poniżej przedstawia fragment wyników 100 opakowań. W kolumnie B podana jest waga w kilogramach.

01

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy zbadać czy średnia waga proszku do prania mieści się w przedziale dopuszczalnym. Innymi słowy czy średnia waga proszku do prania mieści się pomiędzy krytyczną wagą dolną a krytyczną wagą górną. W komórce F3 wyliczono średnią wagę proszku ze 100 wykonanych ważeń. Komórka F5 to odchylenie standardowe, które można policzyć w Excelu za pomocą funkcji ODCH.STANDARD.PRÓBK. klikając tą funkcję w Liczba_1 zaznaczmy zakres wyników wagi proszku do prania.

02

Komórka F6 to prawdopodobieństwo z jakim przedsiębiorca chce oszacować wyniki analizy. W tym przypadku jest to 95%. Komórka G6 to prawdopodobieństwo, iż waga proszku do prania przekroczy wartość krytyczną i równa się =1-F6 = 0,05. Komórka F7 to ilość przeprowadzonych ważeń i w tej analizie równa się 100. Komórka F8 to pierwiastek z ilości przeprowadzonych ważeń, potrzebny do oszacowania dolnej i górnej krytycznej wagi proszku do prania.

Dopuszczalny błąd wagi proszku do prania

Aby wyliczyć krytyczną dolną wagę proszku do prania należy użyć funkcji „rozkład normalny odwrotny” dostępnej w Excelu w menu „narzędzia główne” na karcie ze wszystkimi funkcjami. Należy znaleźć rozkł.normalny.odwr i kliknąć ok. Okno dialogowe wypełniamy w następujący sposób:

03

Prawdopodobieństwo – to komórka G6 podzielona przez 2. Wynika to z tego iż wyniki ważenia może być mniejszy od wartości krytycznej bądź większy. Jeśli przedsiębiorca chce oszacować wynik z 95% prawdopodobieństwem to znaczy, że jest 5% szans na to iż waga proszku do prania nie jest prawidłowa. A w związku z tym przyjmujemy że może przekroczyć dolną wagę krytyczną o 2,5% a także górną o 2,5% (łącznie 5% szans na nieprawidłową wagę proszku do prania).

Średnia – jest to średnia zakładana przez analizą i równa się 2,4kg.

Odchylenie_stand to komórka F5 podzielona przez F8.

W podobny sposób obliczamy górną krytyczną wagę proszku do prania.

04

Pradopodobieństwo – to 1-G6/2, czyli 0,975

Średnia to 2,4

Odchylenie_stand to F5/F8

Wyniki analizy przedstawia tabela poniżej.

05

Ponieważ średnia waga proszku do prania (komórka F3) wynosi 2,390 kg i mieści się pomiędzy dolną krytyczną wagą (komórka F10) a górną krytyczną wagą (komórka F11) należy przyjść, że średnia waga całej partii proszku do prania wynosi 2,4 kg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *