Analiza opłacalności umieszczenia ogłoszenia w katalogu firm – warsztat montujący instalacje gazowe LPG

Analiza opłacalności umieszczenia ogłoszenia w katalogu firm – warsztat montujący instalacje gazowe LPG

Jednym ze sposobów na zwiększenie sprzedaży jest reklama w internetowych katalogach firm. Ponieważ ilość tychże katalogów jest duża powstaje problem, który z nich będzie bardziej skuteczny.

Właściciel firmy montującej instalacje gazowe LPG dostał oferty od katalogów firm na umieszczenie płatnych ogłoszeń i reklamy. Właściciel planuje skorzystać z tego typu promocji na okres jednego roku. Ze względu na ograniczony budżet może zdecydować się tylko na jeden katalog. Strategia wyboru katalogu polega na przetestowaniu dwóch wybranych katalogów i wybraniu z nich lepszego. Test z kolei polega na umieszczeniu ogłoszenia na trzy miesiące. Tabela poniżej przedstawia tygodniowe ilości telefonów z zapytaniem z dwóch wytypowanych katalogów.

01

Czy na tej podstawie możne wyciągnąć wniosek, na który katalog powinien zdecydować się właściciel warsztatu instalacji gazowych LPG? Czy jest różnica w kontaktach potencjalnych klientów ze względu na katalog jest istotna?

Wybór reklamy w katalogu

W tym celu należy przeprowadzić analizę polegającą na sprawdzeniu czy średnie ilości kontaktów z firmą są od siebie statystycznie różne. Często zdarza się tak, iż różnice w ilości kontaktów wpływają na podjęcie decyzji o wyborze katalogu, natomiast minimalna różnica w średnich ilości kontaktów może wynikać z czynników, które nie są istotne w danym momencie dla firmy. Podjęcie decyzji bez analizy średnich może prowadzić do złych wniosków a tym samym do złej decyzji biznesowej.

W excel dostępne są dwie różne analizy dla dwóch średnich w zależności od wariancji: TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE i  TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE.

02

Aby wiedzieć który z tych testów zastosować należy w pierwszej kolejności użyć TEST F Z DWIEMA PRÓBAMI DLA WARIANCJI.

03

Na tym etapie przedsiębiorca nie musi znać definicji wariancji. Ważne jest to tylko do wyboru już potrzebnego testu, który wskaże czy wyniki z poszczególnych katalogów są od siebie różne. Także z obowiązku musimy dodać, iż wariancja jest intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości.

Analiza wyników reklam

Po przejściu w menu „dane”, należy kliknąć w „analiza danych” i na okienku które wyskoczy należy znaleźć „Test F: z dwiema próbami dla wariancji”.

04

Zakres zmiennej 1: w naszym przypadku to wyniki z umieszczenia ogłoszenia w katalogu A, komórki B1:B14

Zakres zmiennej 2: to wyniki z katalogu B, komórki C1:C14

Zaznaczmy okienko „tytuły”, Alfa zostawiamy wartość domyślną

Zakres wyjściowy to lewa górna komórka w której mają nam się pokazać wyniki – komórka E2. Wyniki z testu są przedstawione poniżej.

05

Jak widać w komórce F5 przedstawiona jest średnia tygodniowa ilość kontaktów z firmą z katalogu A, która wynosi 7,92 kontaktów. Dla katalogu B jest to 9,92 kontaktu tygodniowo, komórka G5. Dla przedsiębiorcy ważne informacje zawierają komórki F9 i F11. Jeśli wartość F (komórka F9; 0,23985680) jest mniejsze od Test F jednostronny umieszczonego w komórce F11 (0,372212531) to oznacza to iż do właściwej analizy należy wybrać test TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Jeśli wartość F jest większa od Test F jednostronny do dalszej analizy należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE. W tym przypadku 0,23985680) jest mniejsze od 0,372212531, także należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Okno dialogowe przedstawia się następująco:

06

Zakres zmiennej 1 to wyniki umieszczenia ogłoszenia w katalogu A: komórki B2:B14

Zakres zmiennej 2 to wyniki dla katalogu B: komórki C2:C14

Różnica średnich wg hipotezy: należy wpisać 0

Zaznaczamy pole „tytuły”, alfa pozostawiamy domyślnie na 0,05

Zakres wyjściowy to komórka w której pokażą się wyniki analizy, komórka I2.

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

07

Dla przedsiębiorcy kluczowy wynik jest umieszczony w komórce J14 pt P(T<=t) dwustronny. Ponieważ P(T<=t) dwustronny wynosi 0,059783897 i jest większe niż wartość graniczna przyjęta umownie na poziomie 0,05 to oznacza, iż średnie wyniki dla tych dwóch osiedli nie są istotnie różne. Umieszczenie zwykłych ogłoszeń na tych dwóch katalogach nie dało odpowiedzi, który z nich będzie bardziej skuteczny przy współpracy długofalowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *